تماس با ما

کارخانه:

آدرس: منطقه آزاد ارس – فاز 2 شهرک صنعتی – خیابان C شمالی –  شرکت کیا بهداشت آراز

شماره تماس: 42110089-041

ایمیل: Factory@KiaCosmetic.ir

 

سازمان فروش:

آدرس: منطقه آزاد ارس – فاز 2 شهرک صنعتی – خیابان C شمالی –  شرکت کیا بهداشت آراز

شماره تماس: 42110087-041

ایمیل: Sell@KiaCosmetic.ir

 

واحد پشتیبانی:

Support@KiaCosmetic.ir

 

روابط عمومی:

Info@KiaCosmetic.ir

 

 

به ما ایمیل بفرستید